Monday, February 27, 2012

Gianfranco Ferre F/W 2012 Show | Daria Strokous, Toni Garrn, Ginta Lapin, & Mirte Maas

Gianfranco Ferre F/W 2012 Show
Models:  Daria Strokous, Toni Garrn, Ginta Lapina & Mirte Maas

Daria (Opened)


Toni

Ginta

Mirte

Daria

No comments: