Tuesday, January 22, 2013


Daria Strokous & Mirte Maas for Giambattista Valli Spring 2013

No comments: