Monday, May 21, 2012

W Magazine June 2012 Look of The Month: Viktoriya Sasonkina by Plamen Petkov

W Magazine June 2012 Look of The Month
Model: Viktoriya Sasonkina
Photography: Plamen Petkov
Stylist: Jane Larkworthy
Hair: David von Cannon
Make-up: James Kaliardos

No comments: