Wednesday, September 8, 2010

W Korea September 2010 Cover: Iris Strubegger, ph: David Byun

David Byun photographed Iris Strubegger for the cover of W Korea on July 14, 2010.

W Korea September 2010 Cover
Model: Iris Strubegger
Photographer: David Byun

No comments: